Gedreven talent inzetten in de klas

24 april, 2020

Afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen genomen om de instroom van leraren te verhogen, zoals de introductie van zij-instromers. Ook de publiciteit rondom het onderwijs heeft ervoor gezorgd dat er meer studenten kiezen voor de pabo. Baanzekerheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage spelen daarin een belangrijke rol. Ondanks deze acties binnen het onderwijs is het lerarentekort nog niet opgelost.

Inschakelen van talent in het basisonderwijs

Voldoende instroom van nieuwe leraren is niet de enige manier om het tekort aan leraren in het basisonderwijs tegen te gaan. Er kan ook ander personeel worden ingezet, zoals assistent-leerkrachten. Dit zijn talenten die een hbo- of wo-studie volgen. Geen lerarenopleiding, maar wel talenten die geïnteresseerd zijn om naast hun studie in het onderwijs te werken. Met het inzetten van deze extra ondersteuning kunt u uw organisatie anders gaan inrichten om het lerarentekort (deels) op te vangen. Redenen om assistent-leerkrachten in te zetten zijn onder andere:

  • verminderen van de werkdruk van leraren
  • flexibiliseren van de organisatie
  • vergroten van de aandacht voor individuele leerlingen.

Dankzij de ondersteuning van assistent-leerkrachten kunnen docenten zich meer op hun primaire taken richten.

Extra handen

Assistent-leerkrachten bieden extra hulp voor groep 1 tot en met 8. Ze helpen leerkrachten bij het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden van leerlingen, nakijkwerk en het verbeteren van onderwijsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn samen of in een groepje een puzzel maken, een boekje lezen of leerzame spelletjes doen. Vooral bij de uitwerking van de leerstof individueel en in groepjes zijn deze talenten van meerwaarde. Door extra aandacht te geven aan leerlingen tijdens het lezen en rekenen verbeteren de prestaties. Daarnaast kunnen assistent-leerkrachten verzorgende taken oppakken, zoals het opruimen van het klaslokaal en aankleden van de kinderen voor de pauze.

Doordat er ruimte ontstaat voor individuele begeleiding zijn leraren beter op de hoogte van de ontwikkelingen van hun leerlingen. Zoals de thuissituatie, werkhouding en motivatie. Hierdoor is het makkelijker om de aanpak op een leerling af te stemmen. Een ander voordeel is dat ouders enthousiast en tevreden zijn over de extra inzet en persoonlijke aandacht. Die extra aandacht draagt bij aan het beter presteren van kinderen op hun eigen niveau.

Werkplezier zal toenemen

Door leerkrachtassistenten in te zetten zal het werkplezier op uw school toenemen. Met de extra inzet van studerende talenten worden taken overgenomen. Dat leidt weer tot verminderde werkdruk bij uw leraren. Wel wordt er van leraren verwacht dat ze tijd besteden aan het begeleiden, afstemmen en co├Ârdineren van de assistent-leerkrachten. Voordeel is dat onze hbo- en wo-talenten gewend zijn om samen te werken in een team, repeterende en routinematige lestaken uit te voeren en groepjes te begeleiden. Onze talenten zijn hierdoor zelfstandig en pakken de werkzaamheden snel op.

We merken dat de talenten waarmee we werken enthousiast zijn en er zelfs erover nadenken om een opleiding tot leraar te gaan volgen.

Het inschakelen van hulp betekent niet dat er minder leraren kunnen worden ingezet. Door het onderwijs anders te organiseren kan, en het toevoegen van extra assistentie, kan met de huidige lerarenbase worden gewerkt. Het inzetten van onze talenten zorgt voor een direct voelbare werkdrukverlaging. Ook stellen ze uw organisatie in staat leerlingen de aandacht en ondersteuning te geven die ze nodig hebben en verdienen.

Aethon leidt talenten die een hbo- of wo-studie volgen waarbij de mens centraal staat, zoals Psychologie, Social studies, Communicatie, Child studies of Pedagogiek op tot assistent-leerkracht. Hiermee ondersteunen ze uw organisatie met het anders organiseren van onderwijs. Bent u op zoek naar een assistent-leerkracht? Neem dan contact met ons op.

Vind je Ikigai

Wij geven je tips om je Ikigai te vinden!

24 april, 2020
Lees meer over Vind je Ikigai

De zorgsector uitgelegd

Wat houdt de zorgsector in Nederland in? En wat valt er onder de zorg? Dit artikel gaat dat jou uitleggen!

24 april, 2020
Lees meer over De zorgsector uitgelegd