Ontwikkeling

is de sleutel tot succes.

20 september, 2019

Strategische personeelsplanning is één van de belangrijkste thema’s binnen gemeenten. Binnen deze planning spelen het bevorderen van de doorstroom en het beleid op jongeren een belangrijke rol. Onze talenten, young professionals en hun generatiegenoten geven aan dat continu ontwikkelen één van hun belangrijkste drijfveren is. Dit vraagt dus om een personeelsstrategie die daarop is ingericht. Met de Aethon Aecademy hebben we hier een eerste stap in gezet.

Ontwikkeling als drijfveer

Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn belangrijke randvoorwaarden voor jonge talenten. Competenties en vaardigheden aanscherpen en continu leren motiveert hen. Het is dan ook niet gek dat veel werkgevers serieus werk maken van talentontwikkeling.

Maar waarom vindt de nieuwe lichting ontwikkeling steeds belangrijker?

  • Hun prestatiedrang is enorm
  • Blijven groeien is de garantie voor betekenisvol werk
  • De behoefte om impact te hebben / bij te kunnen dragen
  • Stilstaan wordt gezien als achteruitgang

Win-winsituatie

Ontwikkeltrajecten bieden niet alleen voordelen voor de medewerker, maar ook voor u als gemeente. Door digitalisering, vergrijzing van de beroepsbevolking en de verandering in behoeften van de burger, is de noodzaak ontstaan om de dienstverlening te moderniseren. Een moderne dienstverlening vraagt echter om andere vaardigheden dan voorheen. Het resultaat: een tekort aan goede allrounders van hbo+-niveau binnen overheidsorganisaties. Potentie en competenties gaan dus zwaarder wegen dan jarenlange vakinhoudelijke ervaring. Desalniettemin blijft het ambacht van groot belang. Wij zien de oplossing in een combinatie van dit ambacht, met evenredige aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, modernisering en digitalisering.

De Aethon Academy

In de Aethon Aecademy komen al deze speerpunten samen. Pas afgestudeerde hbo- of wo-talenten die bewust kiezen voor een carrière bij de gemeente, worden 26 weken persoonlijk begeleid. Het resultaat is een efficiënte en duurzame instroom van nieuw talent.

Dit talent wordt klaargestoomd op alle taken en verantwoordelijkheden middels het traject ‘Young Professional Werk & Inkomen’. Dit is een modulair post-hbo ontwikkelprogramma dat is gebaseerd op drie pijlers:

Nieuwsgierig naar onze Young Professionals?

Meer Aethon artikelen:
Verhalen van werkgevers
Aethon en Samen Professionals bundelen krachten

Onze Talenten over Studenten, Geld Harken & Impact Maken

20 september, 2019
Lees meer over Onze Talenten over Studenten, Geld Harken & Impact Maken

USG Sales & Account Director Liesbeth Griffioen wordt nieuwe CCO Aethon

In haar nieuwe functie wordt zij eindverantwoordelijk voor de operationele activiteiten, onder meer voor Sales en Marketing.

20 september, 2019
Lees meer over USG Sales & Account Director Liesbeth Griffioen wordt nieuwe CCO Aethon