GEMEENTE MOLENLANDEN IS DAKLOOS

Al sinds 2013 hebben de inwoners van gemeente Molenlanden geen gemeentehuis. Ook niet na de fusie op 1 januari. Bijzonder! Is het een blijvertje? Adviseur Dienstverlening Gerold den Haan heeft het antwoord.

Een gemeente zonder gemeentehuis? Wat is dat nou?

Een fysiek gemeentehuis (of ‘huis van de burgers’) ontbreekt. Dus ook de traditionele balies, vergaderruimten, kamers voor het College van Burgemeester en Wethouders en dergelijke.

In feite haal je de balies weg en breng je die onder in de buurt. De vraag daarbij resteert: wat doe ik dan nog met een gemeentehuis?

Die beslissing is niet uit luxe geboren, maar uit de vraag die in 2013 leefde: gaan we als nieuwe gemeente Molenwaard veel investeren in een nieuw gebouw? Of gaan we het anders doen? Al snel kwam het inzicht om het anders te doen, ook door de medewerking van ministeries, RDW en dergelijke.

Wat is jouw rol eigenlijk, in deze vorm van dienstverlening?

In mijn rol als teamleider (tot 1 januari 2019) mocht ik me bezig houden met de mensen die het moeten uitvoeren en met vernieuwingen.

Het is leuk om te bepalen dat je geen gebruik meer maakt van een gemeentehuis, maar dat brengt wel een aantal uitdagingen met zich mee. Want hoe ga je alles dan organiseren?

Wat betekent deze dienstverlening voor medewerkers Burgerzaken?

Je moet flexibel kunnen zijn. De winkel blijft altijd open en innoveren vraagt dus veel van mensen. De rek is best eens uit het spreekwoordelijke elastiek. Daar moet je attent op zijn. Je moet dingen afmaken en kan niet altijd meteen doorspringen naar het volgende onderwerp. Die neiging leeft wel.

Ik vind dat je nooit afbreuk mag doen aan de benodigde kwaliteit, voor budget-overwegingen en tijdsdruk

Gerold den Haan, adviseur Dienstverlening

Wat zijn de gevolgen voor de uitvoering? Hoe stel je de identiteit vast, zonder contact? En heb je voor technisch analyseren van brondocumenten niet apparaten nodig?

De inwoner komt op één van de aanvraaglocaties de aanvraag doen. Het is namelijk onze plicht om de inwoner te zien. Over apparatuur moet je goed nadenken. Door mobiel aanvragen op te halen, ben je een soort van rondreizende artiest die z’n boeltje steeds moet opbouwen en afbreken. Dat zorgt voor uren die je wel degelijk maakt maar nergens in terugziet.

Ik vind trouwens dat je nooit afbreuk mag doen aan de benodigde kwaliteit, voor budget-overwegingen en tijdsdruk. Wel hebben het namelijk over zeer belangrijke zaken als paspoorten en rijbewijzen.

Wat zijn de grootste gevolgen en resultaten voor jullie mensen in het Sociaal Domein?

Het klinkt misschien wel apart, maar juist díe groep is gewend om in anonimiteit en tussen de mensen te werken.

Wat zijn de reacties van burgers?

In z’n algemeenheid is men positief. Acht van de tien mensen vindt het een prachtige service en twee mensen absoluut niet. Maar iedereen wil graag in de buurt van zijn eigen leefomgeving geholpen worden ook al gaat het om een product dat je gemiddeld eens in de tien jaar aanvraagt. De burger wil geen poespas en altijd snel terecht kunnen.

Ook op het laten bezorgen van documenten door een erkende bezorgpartij krijgen we goede feedback.

Worden jullie veel benaderd door andere gemeenten, die deze manier van werken ook willen proberen?

Best wel. Daar gingen we altijd op in, vooral omdat wij ook de medewerking van anderen hebben gezocht. Inmiddels organiseren we periodiek dagen voor geïnteresseerden. Dat doen we zo, om het voor onszelf planbaar te houden.

Werken jullie ook met flex-medewerkers? Kunnen die exact op dezelfde manier werken als het vaste personeel?

Door de manier van werken is een flexibele schil bij Burgerzaken een absolute must, om alle taken te kunnen blijven uitvoeren. En die werken uiteraard op dezelfde manier.

Hebben jullie nog meer innovaties op de agenda, waar je ons gemeente-talent van de toekomst al iets over kunt vertellen?

Wij sluiten graag aan bij landelijke ontwikkelingen en pilots. Je ziet ook dat ministeries die samenwerking steeds meer zoeken. Zo doen we vanaf de start mee met de pilot ‘bezorgen van documenten’ en zijn we ook deelnemer bij de DAR (Digitaal Aanvragen Rijbewijzen).

Ik zoek nog wel naar een mooi initiatief dat het verkiezingsproces in

Nederland meer werkbaar gaat maken. Want dat is toch wel een “doorn in het oog” van vele gemeenten.

Iedereen wil graag in de buurt van zijn eigen leefomgeving geholpen worden

Gerold den Haan, adviseur Dienstverlening

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.