Pieter de Kool, directeur Dr. Plesmanschool

GROTERE KLASSEN

Pieter de Kool werkt nu 3 jaar als directeur op de Dr. Plesmanschool in Badhoevedorp. Het familievriendelijke dorp is de laatste jaren aantrekkelijk geworden voor jonge gezinnen uit de regio Amsterdam om naartoe te verhuizen. “Wij zien de aanmeldingen op onze school weer toenemen, wat resulteert in een onverwacht grote 1/ 2 klas. Nu deze klas groter geworden is, is extra ondersteuning nodig.” vertelt Pieter.

Uitzendbureaus gespecialiseerd in het leveren van onderwijspersoneel zijn niet erg populair onder scholen. Directies zien dat mensen uit de eigen vijver worden geplukt en worden aangeboden voor een hoger tarief dan gebruikelijk. Deze oplossing is in het nadeel van de leerling, want er is in dat geval minder budget beschikbaar voor de ontwikkeling van de kinderen.

FLEXIBELE ONDERSTEUNING

Sinds het begin van dit schooljaar werkt de Dr. Plesmanschool samen met Aethon aan de inzet van assistent-leerkrachten. Het biedt de school de flexibele ondersteuning van jonge, gedreven studenten die een mens georiënteerde HBO- en WO-studie als psychologie of communicatie volgen. Hiermee doet een interessante doelgroep onderwijservaring op, die wellicht in de toekomst doorgroeit naar leerkracht.

AANDACHT GEVEN

Het gaat nu vooral om het ontlasten van de leraar en aandacht geven aan de kinderen. Deze extra aandacht is voor kinderen heel belangrijk, het motiveert ze om extra hun best te doen. Enige ervaring met het werken of begeleiden van kinderen bij een sport of scouting is een pluspunt. De leerlingen van de Dr. Plesmanschool zijn verbaal en niet bang om te discussiëren. Bij veel scholen in de Randstad zal dat niet anders zijn.

Voor kleuterjuf Ineke is het belangrijk dat een assistent-leerkracht inzicht heeft, en weinig begeleiding nodig heeft. Zien wanneer de juf of leerlingen hulp nodig hebben en die ook bieden. Daarnaast moet iemand die de leraar ondersteunt duidelijk uitleg kunnen geven en een bepaalde flexibiliteit in denken hebben.

Over het algemeen is er een specifieke manier waarop je kinderen iets aan moet leren, maar als je merkt dat een leerling die methode niet begrijpt, moet je flexibel genoeg zijn om een andere manier te zoeken die de leerling wel snapt.

Annabel, één van de studenten die via Aethon werkzaam is op de Dr. Plesmanschool.

EEN PAAR EXTRA HANDEN

Voor de kleuterklas wordt er sinds een aantal maanden extra ondersteuning gegeven door Annabel. Zij werkt met kinderen uit de groepen 1 t/m 8, met uitzondering van groep 3. Annabel helpt de juffen en meesters met allerlei taken; bijvoorbeeld een boekje voorlezen in een groepje van 5 á 6 kinderen. Daarnaast ondersteunt ze de kinderen met rekenen en andere activiteiten, zoals knutselen en liedjes zingen. “Het is vooral leuk om te zien dat een kind iets begrijpt nadat je het hebt uitgelegd. Het geeft mij ook voldoening wanneer ik zie dat een kind vooruitgang boekt.”, aldus Annabel.

Aethon heeft hiermee een uniek concept. De talentvolle studenten die worden ingezet hebben bij de start weinig ervaring in het onderwijs. Maar ze zijn intelligent, sociaal en hebben geduld. Daardoor pakken ze de werkzaamheden snel op. Dat plus de juiste attitude geeft de kinderen de aandacht die zij verdienen op school. De leraren vinden het fijn om extra handen erbij te hebben, ook voor kleine dingen als het strikken van veters of het dichtritsen van de jassen helpt de juf of meester om buiten te staan voor de pauze voorbij is.

GEZONDE OPLOSSING

Pieter benoemt de dynamiek van het jonge talent. Ze staan open voor alles en zijn positief. “Zij missen misschien de ervaring van het voor de klas staan, maar belangrijker vind ik dat de leerlingen een vast gezicht hebben. Daarnaast zien we dat extra handen een leerkracht meer lucht kan geven. Dit draagt bij aan het verminderen van de werkdruk en helpt de leerkracht om zijn tijd optimaal te besteden. Door deze inzet krijgen de kinderen direct meer aandacht van de leerkracht of assistent-leerkracht.”

GROEIEND LERARENTEKORT

Extra ondersteuning in de vorm van onderwijsassistenten en assistent-leerkrachten kunnen de werkdruk onder leraren verlagen en helpen bij het anders organiseren. Zij kunnen helpen bij het geven van uitleg en extra oefeningen aan leerlingen die hier behoefte aan hebben, signalering van leerlingenproblemen of begeleiding van een deel van de klas. Aethon kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door het opleiden en inzetten van de assistent-leraren.

Vincent - Vestigingsmanager

"De ruimte geven en krijgen om fouten te maken"

Lees meer over Vincent - Vestigingsmanager

Leiderschap in de spotlight - Joffrey

Lees meer over Leiderschap in de spotlight - Joffrey