Wanneer kiest u voor loketintegratie

en integraal werken?

De dienstverlening moderniseren is een belangrijk thema binnen de overheid. Digitalisering van de gemeentelijke diensten is geen keuze meer, maar ook voor het Sociaal Domein een must. Door het vergrijzende personeelsbestand van gemeenten wordt de instroom van jongeren steeds belangrijker. Dit leidt tot een actief wervings- en selectiebeleid om de instroom te bevorderen. Met aanlokkende traineeships en stageplekken proberen gemeenten jonge medewerkers aan zich te verbinden.

Jong innovatief talent
Wat we vaak onderschatten is dat jonge mensen een nieuwe manier van werken met zich meebrengen. Ze zijn gewend om alles online te doen, zo kunnen zij een gemeente helpen om de stap naar digitalisering te maken. Hierdoor ontstaat ruimte voor innovatie. Dit zou kunnen leiden tot meer efficiency bij het oplossen van complexe problemen. Aethon‘s advies aan gemeente; creëer een innovatieve en ondernemende organisatiecultuur. Loketintegratie is een voorbeeld van zo’n nieuw initiatief om werken bij de gemeente aantrekkelijker te maken.

Wat is loketintegratie?
Met loketintegratie wordt de mogelijkheid geboden om de intake voor verschillende diensten van verschillende backoffices en afdelingen te combineren in één contactpersoon of digitaal loket. Een burger hoeft dan niet langer allerlei loketten af om zaken als rijbewijs, paspoort of een parkeervergunning te regelen. Een verantwoordelijke afdeling zal de meeste aanvragen van de intake overnemen zodat er een gezamenlijke oplossing wordt geboden voor de cliënt.

Loketintegratie maakt mogelijk dat een complexe hulpvraag zo snel mogelijk wordt herkend en wordt opgepakt door samenwerkende toegangsmedewerkers met diverse expertises. Dit leidt tot een integrale beoordeling en biedt de cliënt een afgestemd ondersteuningspakket.

Gemeente kunnen met integraal werken innovatieve oplossingen bieden om cliënten met verschillende problemen beter van dienst te zijn. Wanneer meerdere problemen zich opstapelen voor een cliënt omdat er niet werd voldaan aan de regels kan een bezoek met een collega toegevoegde waarde opleveren. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met jonge kinderen die met een reguliere aanpak uit haar huis zou worden gezet, maar door samenwerken van verschillende gemeentediensten kan worden voorkomen.

Integraal werken betekent dat er samenhang is in de aanpak tussen verschillende elementen. Twee aspecten worden daarbij onderscheiden:

 • Vanuit het perspectief van de burger: een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de burger mee worstelt.
 • Vanuit organisatorisch perspectief: professionals werken met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor de klant te komen.
 • Veranderende organisatie
  Met de introductie van integraal samenwerken zal de organisatie van de dienstverlening veranderen. Gemeenten die deze nieuwe werkwijze hebben, het werken in een multidisciplinair team, als positief ervaren. De uitdaging is echter om integraal werken en denken over te brengen aan collega’s en de werkwijze (digitaal) te optimaliseren.

  Wat kan Aethon doen voor uw gemeente?
  Aethon biedt frisse studenten en professionals die u kunt inzetten in de flexibele schil rondom het Klantcontactcentrum, de Inkomenstelefoon en de afdeling Werk & Inkomen. Zij hebben vaak al ervaring bij andere gemeenten, die u slim kunt inzetten voor uw eigen afdeling. Aethon doet de gedegen voorselectie, met zorgvuldig ingerichte assessments, én u heeft gedreven young professionals waarmee u meteen aan de slag kunt gaan.

  Meer weten over ons talent van de toekomst?  Meer Aethon artikelen:
  Verhalen van werkgevers
  Aethon en Samen Professionals bundelen krachten

  Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.