SJORS VAN SCHIEDAM

Sjors Roelfzema (27) is coördinator bij de afdeling Toezicht & Handhaving van Gemeente Schiedam. Hij vertelt jou waarom het werken met Aethon’s Young Professional-trainees zo goed bevalt.

Hoi Sjors! Wat zijn voor jou als coördinator de taken bij deze afdeling?

Ik ben coördinator en dus één van de leidinggevenden van de afdeling Toezicht & Handhaving. Die afdeling bestaat uit een aantal mensen die toezicht moeten houden op Basis Registratie Personen (BRP). Als we aanleiding hebben om aan te nemen dat een bewoner niet is ingeschreven, gaan wij langs om te controleren of die aannames kloppen.

Hoe vind je jouw werk?

Het is dynamisch werk en we hebben een belangrijke signaleringsfunctie. We controleren inschrijvingen maar zijn ook alert op signalen van huiselijk geweld en prostitutie. Die melden we bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Raad voor de Kinderbescherming of de politie.

Toezicht & Handhaving is met name voor handhaving van de openbare orde en veiligheid. Net als andere gemeenten hebben we een team van handhavers die genoeg te doen hebben: van het uitschrijven van parkeerbekeuringen tot prostitutiecontroles. Als coördinator heb je daarnaast een taakaccent. Voor mij is dat taakaccent BRP

Hoe ben jij in dit werk beland?

Ik was eerst handhaver bij gemeente Capelle aan den IJssel. Ook heb ik gewerkt bij de Koninklijke Landmacht. Het uniform is me dus niet onbekend. Je wordt daar echt geen supermens van, maar het werk dat hoort bij het uniform geeft gewoon veel voldoening.

Wat doen Aethon’ers precies bij Toezicht & Handhaving?

Amina en John voeren zelfstandig controles uit. Ze gaan de woning in, met toestemming van de bewoner en doen daar onderzoek. Vervolgens rapporteren ze hun bevindingen aan de onderzoeksafdeling. Die beslissen wat er moet gebeuren aan de hand van onze bevindingen.

Zijn John en Amina de eerste Aethon’ers bij Toezicht & Handhaving?

Ja. We hadden hiervoor gedetacheerden via een andere detacheerder, maar dat beviel niet zo. En de ervaringen met Aethon zijn heel positief. Amina en John blinken bijvoorbeeld uit met hun inzet en werkethiek.

Welke eigenschappen kenmerken deze Young Professionals nog meer?

Ik heb liever dat mijn mensen vragen om vergeving dan om toestemming. Amina en John zijn gelukkig heel zelfstandig. Zij zijn niet bang om zelf op onderzoek uit te gaan. En eigenlijk geldt dat voor beiden. We zijn een dynamische afdeling, met veel nieuwe processen die intern moeten worden afgestemd. Er is dus soms best wat onduidelijkheid. Maar de Aethon’ers vinden zelfstandig hun weg.

Wat zijn de uitdagingen waar Toezicht & Handhaving voor staat?

Eén van de grootste uitdagingen is het aanpakken van woonoverlast, met name door buurtbewoners die structureel overlast veroorzaken. De mogelijkheid bestaat dat zo’n buurtbewoner bijzondere regels opgelegd krijgt, bijvoorbeeld: na 22.00 uur geen geluid meer maken. 

Ook wordt er gewerkt aan vergunningen om in bepaalde wijken te mogen wonen. Het controleren van die vergunning lijkt op BRP-controle. Daar zouden we ook Aethon ook goed voor in kunnen zetten.

De Aethon’ers blinken uit met hun inzet en werkethiek.

Sjors Roelfzema, coördinator afdeling Toezicht & Handhaving Gemeente Schiedam

Waarom hebben jullie gekozen voor Aethon?

Aethon was één van de partijen die reageerden op onze “advertentie”. Jullie goede tarief hielp, maar we zijn ook fan van diversiteit, zoals een combinatie van mannen en vrouwen. En Amina is nu eenmaal een vrouw. Bij gemeenten werken bovendien veel 40+’ers, dus ook haar lage leeftijd hielp ons een divers team te formeren. Een mooie bijkomstigheid blijkt dat we Aethon-mensen niet hoeven uit te leggen hoe Excel werkt, in tegenstelling tot sommige anderen.

Wat blijkt Aethon in de praktijk bij te dragen?

Amina en John zijn heel handig in het gewoon door laten gaan van controles terwijl we ondertussen bezig zijn met opleiden en met de herindeling van werkprocessen. In het dagelijkse werk vragen anderen ook aan hen hoe dingen werken, dus ze zijn heel waardevol gebleken.

Jij bent met 27 jaren best jong, voor een gemeentefunctionaris.

De meeste mensen zijn wel 40 of ouder. Ook daarom is het dus fijn dat er jongeren van Aethon bij komen.

Kunnen medewerkers bij Schiedam doorgroeien, ook al worden ze binnengehaald voor een specifieke functie, klus of periode?

In hun huidige functie niet. We kijken wel of we ze ook een dienstverband kunnen aanbieden. Detachering is daarvoor een handige testfase. Als iemand bevalt, dan kijken we naar overname.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.