Nieuw regiokantoor in Amsterdam

29 mei, 2019

In 2018 behoort Aethon wederom tot de 100 snelstgroeiende bedrijven van Nederland.

Om de groei verder te stimuleren heeft Aethon in november 2018 haar kantorennetwerk uitgebreid met een nieuw regiokantoor aan de Barbara Strozzilaan in Amsterdam. Vanuit deze regiohub bedient Aethon het noordelijke deel van de Randstad en Noord-Holland.

Klaar voor verdere groei

Met de opening van ons vierde regiokantoor realiseren we een belangrijk, strategisch doel voor 2018. Vanuit onze regiokantoren in Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk en Zwolle kunnen we de gehele Nederlandse markt nog beter bedienen en zijn we klaar voor verdere groei.

Toenemende vraag naar flexibel inzetbaar personeel

Aethon verbindt hoogopgeleide studenten en professionals met studiegerichte bijbanen en detacheringsopdrachten aan werkgevers in de zorg- en in de publieke sector. Beide sectoren kenmerken zich door een groeiende vraag naar flexibel inzetbaar personeel.

Zorgsector
Zorginstellingen zetten flexpersoneel niet langer alleen in bij piek- en ziek-momenten, maar steeds vaker als essentieel instrument om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. Zorgvraag laat zich moeilijk voorspellen en de vraag wordt steeds complexer. De vraag naar tijdelijk inzetbare zorgstudenten en -professionals blijft daardoor de komende jaren verder groeien, op zowel verzorgenden- als op verpleegkundigen-niveau 4 en 5. Flexmedewerkers worden meer dan ooit geaccepteerd als wezenlijk onderdeel om de zorgvraag aan te kunnen en om de kwaliteit van de zorg van frisse impulsen te voorzien.

Publieke sector
De arbeidsmarkt voor de publieke sector kent een andere uitdaging. De grote vergrijzing en uittreding van ambtenaren in de komende jaren, zorgt voor een grote vervangingsvraag naar met name jongere medewerkers. Daarnaast moderniseert en digitaliseert de overheidsdienstverlening. De verjonging, digitalisering en professionalisering van de dienstverleningsconcepten geeft een positieve impuls aan de flexvraag.

Onze ambitie

Dichtbij onszelf blijven is onze kracht. Ons netwerk en expertise gaan we inzetten om de gehele overheidsmarkt te bedienen en de zorgmarkt verder uit te breiden. Wat we goed doen, verder uitbouwen. Met ons huidige netwerk aan regiokantoren zijn we er er klaar voor.

Deze 4 influencers in de zorg & welzijn moet je volgen!

Van Instagram posts tot aan Youtube video’s. Deze influencers in de zorg en welzijn moet je écht volgen op social media.

29 mei, 2019
Lees meer over Deze 4 influencers in de zorg & welzijn moet je volgen!

Vind je Ikigai

Wij geven je tips om je Ikigai te vinden!

29 mei, 2019
Lees meer over Vind je Ikigai