De zorgsector uitgelegd

Uitleg van alle zes de zorgsectoren in Nederland

30 december, 2021

De zorgsector komt vaak naar voren in menig maatschappelijk debat. Maar wat houdt deze sector nu precies in? De zorgsector is, zoals de naam al verraad, een sector binnen de zorg die ruim een miljoen mensen in Nederland van werk voorziet. De sectoren in de zorg zijn direct en indirect verantwoordelijk voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. In dit artikel vertellen we je welke sectoren er binnen de zorg vallen en wat deze inhouden.

 

Wanneer je werkzaam bent in de zorg, ben je werkzaam in de eerste-, tweede- of derdelijnszorg. De zorgmedewerkers houden zich bezig met zorg en genezing en geven de zorgsector betekenis en inhoud. De zorgsector valt globaal te verdelen in de volgende sectoren:

Verpleging en verzorging

Onder deze vorm van zorg vallen (zoals de naam doet verraden) verplegen en het verzorgen van patiënten. Verpleging is het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. Denk hierbij aan het inbrengen en verwijderen van sondes, katheters en dergelijke. Vloeistoffen of stoffen via sondes, katheters en dergelijke inbrengen of laten afvloeien (bijvoorbeeld voeding of blaasspoeling) is verzorging. Het grote verschil is dat alles wat mensen gebruikelijk aan zelfzorg uitvoeren onder verzorging valt.

Gehandicaptenzorg

De zorgverlening binnen de gehandicaptenzorg in Nederland wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Dit komt omdat er veel variatie zit in de beperking zelf, maar ook de ernst hiervan. Een beperking kan zowel lichamelijk als fysiek zijn. Ook kan een beperking een bijkomend probleem vormen zoals stoornissen, aandoeningen of verslavingen. Mensen met een zeer ernstige beperking wonen vaak in een zorginstelling waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Thuiszorg

Thuiszorg is de verzorging en verpleging (zoals beschreven hierboven) die bij cliënten thuis wordt geleverd. Thuiszorg is onderdeel van de extramurale gezondheidszorg. Naast verzorging en verpleging wordt er bij thuiszorg ook hulp geboden in het begeleiden bij het dagelijkse leven en ook huishoudelijke hulp.

Ziekenhuizen

Onder de zorg in ziekenhuizen valt de zorg die gericht is op het behandelen en genezen van acute en chronische lichamelijke aandoeningen. Deze kunnen met namen niet worden behandeld in de eerste lijn of andere zorginstellingen. Ziekenhuiszorg bestaat uit medisch-specialistische hulp en daarmee ook verzorging en verpleging aan patiënten. Het ziekenhuis is binnen de gezondheidszorg vooral gericht op genezing.

Medische specialisten en vrije beroepen

In Nederland werken zo’n 22.000 medisch specialisten, 40% hiervan is werkzaam in vrij beroep. De meeste medische specialisten werken in “normale” ziekenhuizen, dit kan in zowel dienstverband of vrij beroep zijn. Medisch specialisten, die werken in vrij beroep, zijn daarnaast werkzaam in een eigen praktijk, als zzp’er, in een zelfstandig behandelcentrum of als waarnemer. In universitaire medische centra werken alle medisch specialisten in dienstverband.

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) richt zich op het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen. Denk hierbij aan depressie, angst, ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen. Met GGZ wordt er gewerkt om mensen met een psychische aandoening zoveel mogelijk van het leven te laten genieten. GGZ bestaat uit drie soorten: huisartsenzorg met ggz-ondersteuning, generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde zorg.

Dit zijn de globale sectoren in vogelvlucht uitgelegd. Op onze site Aethon.nl wordt er ook vaak gesproken over intra- en extramurale zorg. Naast het uitleggen van de zorgsectoren wilde we je deze uitleg niet onthouden. Extramurale zorg is wanneer het zorg betreft aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Het is zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Intramurale zorg is zorg die geboden wordt in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of een ggz-instelling.

 

Gerelateerde artikelen:
Hoe zorg jij? Doe de zorgquiz!

Aethon verbindt gedreven talenten aan betekenisvol werk in de zorg, in de kinderopvang, bij de overheid en bij woningcorporaties.

Oplichters actief op Indeed onder de naam Aethon

Via Whatsapp hebben oplichters privacy gevoelige gegevens proberen te achterhalen. Lees hier wat je nu het beste kan doen.

30 december, 2021
Lees meer over Oplichters actief op Indeed onder de naam Aethon

'Wat ik ook doe, ik wil altijd de beste zijn'

Casper Bannet, CEO van Aethon in gesprek met Quote.

30 december, 2021
Lees meer over 'Wat ik ook doe, ik wil altijd de beste zijn'

Femke - Medewerker Ouderenzorg

"Geen enkele dag is hetzelfde."

Lees meer over Femke - Medewerker Ouderenzorg