Masterclass Woonfraude – 2 dagdelen, start 13 juli 2019

 • Locatie: Rijswijk
 • Trainer: Marij Tiemessen
 • Kosten: €380

Woonfraude staat steeds meer in de belangstelling van bestuurders, huurders en verhuurders. Onrechtmatige bewoning heeft veel negatieve gevolgen voor de corporatie, voor de omwonenden en voor de samenleving als geheel. Een voortvarende aanpak van onrechtmatige bewoning bevordert een eerlijke verdeling van schaarse woningen, verbetert het leefklimaat in de buurten. Met de aanpak van woonfraude krijgt de corporatie weer grip op het eigen woningbestand.

Maar hoe doe je dat als medewerker van een woningcorporatie? Als corporatiemedewerker wil je mensen een huis bezorgen. Niet afnemen. Je wilt werken vanuit vertrouwen, maar wat als je vermoedt dat dat vertrouwen niet terecht is? Woonfraudeurs aanpakken vereist specifieke vaardigheden en inzichten die wezenlijk verschillen van die van andere afdelingen in de corporatie.

Programma:

 1. Inleiding woonfraude
 2. Juridisch kader
 3. Leren kijken: signalen & coverstory’s
 4. Identiteitsfraude en valsheid in geschrifte
 5. Dossieropbouw
 6. Handelingsperspectief

Extra

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

Wat levert het op?

 • Je fraude-alertheid is vergroot en je hebt inzicht in het maatschappelijk kader waarin je werkt
 • Je kunt een woonfraudedossier opzetten aan de hand van een logisch stappenplan
 • Je kunt een onderzoek opzetten, vermoedelijke scenario’s zien
 • Je weet welke methodes je kunt inzetten om vervolgstappen te nemen
 • Je kunt professioneel specifiek confronteren gericht op het opsporen van woonfraude
 • Je weet welke sancties je tot je beschikking hebt en hoe ze toe te passen

Extra

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname

Voor wie

Voor alle (corporatie)medewerkers die meer inzicht- en praktische vaardigheden willen hebben om doelgericht woonfraude aan te pakken.Voor alle corporatiemedewerkers die meer inzicht- en praktische vaardigheden willen hebben om doelgericht woonfraude aan te pakken.Voor alle corporatiemedewerkers die meer inzicht- en praktische vaardigheden willen hebben om doelgericht woonfraude aan te pakken.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.