PROJECTMATIG WERKEN

 • Tijdstip: 09:30-17:00
 • Locatie: Rijswijk
 • Trainer: Ferry van Wilgenburg
 • Kosten: €380

In deze masterclass ‘Projectmatig werken’ krijg je inzicht in de methodiek van projectmatig werken. Tijdens de lesdag krijg je voldoende ruimte om vraagstukken uit je eigen werkpraktijk te bespreken. In deze cursus wordt projectmatig werken benaderd vanuit een aanpak die in de bouw het meest wordt gebruikt.

Wat levert het op?

Na het volgen van de training ‘projectmatig’ werken:

 • …heb je inzicht in de methodiek van projectmatig werken;
 • …weet je wat jouw rol in een project is en hoe jij bijdraagt aan het resultaat;
 • …kun je projectmatig werken toepassen in je dagelijkse werkzaamheden

Programma

 • Dagopening en kennismaking
 • Inleiding ‘projectmatig werken’
 • De projectendriehoek als denkkader
 • Kwaliteit
 • Geld (3B’s-model en kostenontwikkeling)
 • Tijd (planning als sturingsinstrument)
 • OPDRACHT: planning maken
 • Organisatie (rollen en VBTM-matrix)
 • Informatie/ Communicatie (binnen project en met de omgeving)
 • Risico’s (R = K x Effect. Relatie met andere beheersaspecten)
 • Plan van Aanpak: Doel en opzet
 • Slot en evaluatie

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.