OMGEKEERDE TOETS 22 MAART, 19 APRIL OF 23 AUGUSTUS 2019

*Dit is een verplichte module, waarvoor er per keer een maximaal aantal deelnemers van 15 personen is. Gezien de grootte van de groep professionals, hebben we deze module opgesplitst in 3 delen.

Het werk van klantmanagers in het Sociaal Domein is de laatste jaren een stuk complexer geworden. De Participatiewet, de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zijn het uitgangspunt voor besluiten in deze sector.

In deze module gaan we dieper in op vragen als: “Bieden deze wetten je voldoende ruimte om jouw cliënt te helpen? Welke mogelijkheden bieden deze wetten voor maatwerk? Alleen via een dringende redenen-toets òf is er juist meer mogelijk? Hoe doe je dat dan en waar let je op?”

In deze masterclass zoeken we o.a. met jou naar de menselijke maat in de drie wetten van het Sociaal Domein.

  • we nemen je mee in de concrete toepassing van wet- en regelgeving;
  • we bekijken welke wettelijke instrumenten je in kunt zetten;
  • we verkennen de mogelijkheden tot individualisering in de Participatiewet en leggen een verbinding met inzichten uit de Wmo 2015 en de Jeugdwet;
  • we onderzoeken of je de omgekeerde toets ook als oplossingsrichting kan hanteren, en of er alternatieven zijn

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.