VERKORTE JK-GSD OPLEIDING, START 4 APRIL 2019

De JK-GSD* opleiding, bestaat uit 3 modules, welke zijn verdeeld over 5 dagen:
(*juridisch kwaliteitsmedewerker, gemeentelijke sociale dienstverlening)

Verdieping participatie-wet

In drie dagen behandelen en analyseren we een aantal complexe en actuele onderwerpen uit de uitvoeringspraktijk en de rechtspraak. Er wordt ingegaan op de wet- en regelgeving en de richtinggevende jurisprudentie.

Wat leveren deze drie dagen jou op?

 • Verhoging van jouw kennisniveau
 • Je kunt maatwerk leveren in complexe casuïstiek
 • Je kunt evenwicht bereiken tussen de juridische kaders en de omstandigheden van de belanghebbende
 • Je wordt een juridische vraagbaak voor jouw collega’s
 • Je wordt toetser van rapportages en beschikkingen

De inhoud van de eerste dag bestaat uit praktijkervaringen van de docent. De invulling van de tweede en derde dag bepalen we samen op basis van jouw behoeften.

Voorliggende voorzieningen (basis)

Een globaal beeld vormen van de meest voorkomende voorliggende voorziening is essentieel als professional binnen het Sociale Domein. Tijdens deze dag worden ze behandeld via de volgende vragen:

 1. Welke wetten en regelingen wat betreft zorg en/of inkomen vormen samen het sociale zekerheidsstelsel?
 2. Welke instantie voert welke wet(ten) en regeling(en) uit?
 3. Welke voorwaarden gelden voor een beroep op deze wet(ten) en regeling(en)? Oftewel: wie komen er voor een bepaalde wet of regeling in aanmerking?
 4. Welke hoogte en duur gelden voor een uitkering of vergoeding?

Algemene Wet Bestuursrecht (waaronder bezwaar en beroep)

De Algemene Wet Bestuursrecht bevat regels voor de verhouding tussen de overheid en haar burgers. En is dus enorm belangrijk bij het voorbereiden en het nemen van besluiten binnen het Sociale Domein, én specifiek voor de Participatiewet.

Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Procedurele bepalingen die de aanvraagfase van een bijstandsuitkering kenmerken
 • Normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor het overheidshandelen (‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’)
 • Bezwaar en beroep binnen de Participatiewet: welke rechtsbescherming heeft de belanghebbende en hoe treed je (in)formeel op als vertegenwoordiger van het college in bezwaar, beroep en voorlopige voorziening?

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.