BELASTING EN PARTICIPATIEWET, START 19 JULI 2019

Tijdens deze module worden alle facetten van uitkeringen en belastingen behandeld. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer; voorlopige aanslagen, definitieve aanslagen en het korten van heffingskortingen op een bijstandsuitkering en de nieuwe ontwikkelingen.

Een afwisselend programma, gericht op de praktijk, waarbij diverse kennisthema’s, casuïstiek en actualiteiten aan bod komen en waarbij er voldoende ruimte is voor vragen.

Belastingen en fiscale aspecten zijn van invloed op (de hoogte van) de uitkering. Ook kunnen cliënten aanspraken hebben op fiscale tegemoetkomingen.

Deze zeer praktijkgerichte module, raakt alle aspecten die relevant zijn voor de administratief medewerker en consulent.

Na het volgen van deze module ben je volledig op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en ken je de gevolgen van belastingen en fiscale aspecten op de uitkering. Tevens ben je nu in staat om de verbinding leggen tussen de verschillende regelingen en kun je

signaleren en anticiperen op wetgeving in verschillende situaties.

Inhoud

 • Wijzigingen belastingplan 2019
 • Heffingskorting als middel
 • Beschikking belastingdienst lezen
 • Vastleggen van inkomsten van klanten en andere gezinsleden en gevolgen hiervan voor elders benutte heffingskorting
 • Gevolgen van de berekening van de loonheffing en ZVW premie, over de bijstandsuitkering van alle gezinsleden

Tevens komen aan bod:

 • Heffingskortingen
 • Algemene heffingskortingen van de minst verdienende partner
 • Definitie automatische voorlopige aanslag en bijstand
 • Aandachtspunten voor het verwerken van de voorlopige aanslag
 • Verwerken bestand Inlichtingenbureau
 • Lezen van een beschikking voorlopige aanslag
 • Voorlopige aanslag en definitieve aanslag
 • Procedures gemeente m.b.t. voorlopige aanslag
 • Voorlopige aanslag en proces aanvragen
 • Controle achteraf voorlopige en definitieve aanslag
 • Aandachtspunten (fiscaal) heronderzoek
 • Aandachtspunten beëindigingsonderzoek
 • Verwerking uitkeringen Bbz en aanslag

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.