Basis Wmo/Jeugd

Een gemeente dient ervoor te zorgen dat haar bewoners zo lang mogelijk in staat zijn om thuis kunnen blijven wonen en is daarbij verantwoordelijk voor de ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Daarnaast is een gemeente niet alleen verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp ( bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin), het is tevens ook haar plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) kan deze ondersteuning worden verleend.

Na deze module ben je in staat om zelfstandig als startend Consulent Wmo/Jeugd werkzaam te zijn. De werking van de Wmo en de Jeugdwet zijn je welbekend, je hebt een helder beeld van cliënten en hun problemen én je weet hoe deze te ondersteunen en je kunt het juiste gesprek voeren.

Wat is de rol van de Consulent Wmo/Jeugd?

  • De consulent Wmo/Jeugd zorgt voor een goede behandeling van de klantvraag
  • Om tot een gedegen behandeling te komen, verzorgt de consulent o.a. de gesprekken met de cliënt, onderzoekt hij/zij de persoonlijke situatie van de cliënt en stelt indicaties op. Samen met de cliënt beoordeel je de eigen mogelijkheden (bijv. eigen kracht) of die in het eigen netwerk van de cliënt
  • Je bent in staat de medische/psychische situaties te beoordelen en te interpreteren naar gebreken in zelfredzaamheid
  • Vervolgens bepaal je of en welke voorziening aanvullend noodzakelijk is, of je bepaalt de mogelijkheden binnen de jeugdzorg. Je maakt daarbij gebruik van de wet- en regelgeving in het brede, Sociale Domein
  • Je bent in staat een gedragsverandering bij de klant te bewerkstelligen en kunt omgaan met mogelijke weerstand bij de klant

Programma

Om jou in staat te stellen om je te ontwikkelen als Consulent Wmo/Jeugd, hebben we het volgende programma opgesteld;

  • Een verkenning van het vak van consulent Wmo/Jeugd ( de praktijk van vandaag)
  • Kennis van wet- en regelgeving Wmo
  • Kennis wet- en regelgeving Jeugdwet

Het programma wordt omlijst met praktijkvoorbeelden en veel casuïstiek.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.