RNI, 5 OKTOBER 2019

In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) staan zo’n 3½ miljoen niet-ingezetenen. Dat zijn mensen, die korter dan vier maanden in Nederland verblijven. Bijvoorbeeld: mensen die slechts tijdelijk in Nederland wonen of werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten.

In deze korte module leer je over het volgende:

  • alles over een RNI-persoonslijst,
  • overeenkomsten en verschillen met een PL van ingezetenen,
  • hoe je iemand inschrijft in de RNI, hoe je gegevens bijhoudt en hoe je ze verstrekt,
  • wat de rol is van de registratiehouder en van ABO’s (aangewezen bestuursorganen) en
  • alles over brondocumenten in de RNI.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.