OMGAAN MET EMOTIE EN AGRESSIE, datum volgt

Voorkomen is beter dan genezen. Een uitdrukking die zeker geldt wanneer jouw medewerkers te maken krijgen met (verbaal) agressief gedrag. De stap naar fysiek agressief gedrag is slechts klein.

Tijdens de agressietraining krijgen jouw medewerkers handvatten om conflicten te voorkomen en kennis om juist te reageren op de verschillende soorten agressie.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.