INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT, START 20 & 21 DECEMBER 2019

Ingangseis: je moet de Masterclass Burgerlijke Stand gevolgd hebben

In onze multiculturele samenleving krijgen medewerkers van Burgerzaken en Publiekszaken steeds vaker te maken het internationaal personen- en familierecht. Deze training frist de praktische kennis op en vergroot het inzicht in de toepassing van het internationaal personen- en familierecht.

Ook besteden we aandacht aan het maken van beschikkingen die uit de wet- en regelgeving voortvloeien en aan wettelijke regelingen zoals beschreven in het nieuwe Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek.

De regelgeving is op een aantal punten zodanig gewijzigd dat je om het Internationaal Privaatrecht goed te snappen echt het nieuwe Boek 10 BW moet kennen. In de training wordt aan de hand van voorbeelden praktisch ingespeeld op deze wijzigingen, als gevolg van een codificatie op 1 januari 2012.

Inhoud van de training

In deze cursus komen aan de orde:

  • Afstammingsrecht
  • Adoptierecht
  • Namenrecht
  • Huwelijksrecht
  • Geregistreerd partnerschap
  • Echtscheidingsrecht
Resultaat

Na deze training ken je de wijzigingen die het internationaal privaatrecht heeft ondergaan, door codificering van het conflictenrecht in Boek 10 BW. Met deze kennis kan je ook de nieuwste regels toepassen.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.