Gegevensverwerking en privacy (2 dagen):

Deze module gaat over de bescherming van de privacy van persoonsgegevens. Dat moet ook wel want er liggen vele persoonsgegevens opgeslagen in de basisregistratie personen en – in beginsel – is de basisregistratie personen een geheim register. Alle mogelijke verstrekkingen uit de basisregistratie personen passeren de revue. Ook de overeenkomsten en de verschillen wat betreft de verstrekkingen uit de basisregistratie personen en de verstrekkingen uit de registers van de burgerlijke stand worden besproken. Na de verstrekking van persoonsgegevens dienen de verstrekkingen ook geprotocolleerd te worden. De cursisten moeten daarbij kennis nemen van de basis van hoofdstuk 4 en bijlage C van het Logisch Ontwerp. Ook wordt het verschil uitgelegd tussen herleidbare en niet herleidbare verstrekkingen en weet de cursist wanneer er leges in rekening gebracht mogen worden.

Na deze module bent u bekend met het toepassen van het wettelijk kader van alle mogelijke verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen als ook de verstrekkingen uit de registers van de burgerlijke stand.