• Module Migratie:
  • Module Adresonderzoek en adreskwaliteit:
  • Module Awb:

1. Module Migratie (3 dagen)

Migratie houdt in dat iemand van de ene plek naar een andere plek verhuist. Daarover gaat deze module. Want hoe zit het met de wet- en regelgeving over adreswijziging en vertrek naar het buitenland? Het draait allemaal om een goede registratie.

Als een burger bij jou aan de balie staat, dan word je steeds meer ondersteund door software. Dit betekent dat je extra alert moet zijn om bijvoorbeeld adresfraude te voorkomen. Je leert alles over de BRP, RNI, PROBAS en meer spannende afkortingen. Na het volgen van deze module weet je precies hoe je met migratievragen om moet gaan.

2. Module Adresonderzoek & adreskwaliteit (2 dagen)

Weet je wat schijnbewoning is en hoe je een huisbezoek voorbereidt? Wist je dat je bij een briefadres extra op adresfraude moet letten?

In deze module leer je daar alles over. Vanuit veel voorkomende en herkenbare cases maak je mee hoe adres(gerelateerde) fraude wordt gebruikt om er beter van te worden of te verdwijnen voor instanties. Je leert risicoprofielen kennen. Je weet straks wat het gevolg voor de BRP is als burgers en adressen niet met elkaar matchen en wat dit betekent voor toeslagen en vorderingen. Na deze module kijk je anders tegen adressen aan.

3. Module Awb (2 dagen)

De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) zorgt ervoor dat burgers bezwaar kunnen maken tegen een bestuurlijk besluit. In deze module leer je wanneer een burger dat kan of mag doen. Je leert over de algemene regels van bestuursrecht op het gebied van persoonsinformatievoorziening. Na deze module ken jij niet alleen alle regels maar weet je vooral hoe je deze regels in de praktijk moet toepassen.