AFSPREKEN EN AANSPREKEN, 16 MAART 2019

De dagelijkse praktijk leert ons, dat heldere en resultaatgerichte afspraken maken nog niet zo eenvoudig is. Iemand aanspreken op gemaakte afspraken vraagt ook zo zijn eigen vaardigheden.

Goede, effectieve communicatie is onmisbaar in jouw werk. Wanneer je merkt dat je in bepaalde situaties niet alles uitspreekt, niet doelgericht communiceert of dat je met bepaalde zaken blijft rondlopen, is het goed om communicatief vaardiger te worden. Daarvoor oefen je met krachtige communicatie en persoonlijk leiderschap.

In deze interactieve workshop leer je onder andere verbaal en non-verbaal daadkrachtig te communiceren. Je leert duidelijke en resultaatgerichte afspraken te maken en iemand aan te spreken op gemaakte afspraken. In de workshop oefen je veel met jouw eigen praktijksituaties.

Wij zijn Aethon, de werkgever van talent. Aanmoedigers van ontwikkeling.