In de afgelopen jaren hebben zich grote maatschappelijke veranderingen voorgedaan. Veranderingen die een duidelijke weerslag hebben op de woningcorporatie-sector. De voornaamste zijn: een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers, een verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij en de maatschappelijke opgave die de samenleving nadrukkelijker van de sector vraagt. 

Tegelijkertijd zien we de oproep aan woningcorporaties om maar vooral te concentreren op de kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen.

De zeven grootste uitdagingen voor duurzame woningcorporaties

In de afgelopen maanden hebben wij uitgebreide gesprekken gevoerd met meer dan vijftig woningcorporaties. Centraal in onze gesprekken stond de vraag:  welke ontwikkelingen hebben nu de grootste invloed op de toekomst van uw corporatie?  En wat is het effect van die ontwikkelingen op uw strategie en uw bedrijfsvoering?

We spraken met directeur-bestuurders, managers, teamleiders en P&O-ers bij zowel kleinere als grotere woningcorporaties verspreid over heel Nederland.

Laat uw gegevens achter en ontvang gratis een beknopte samenvatting van deze gesprekken, samengevat in zeven uitdagingen.  Niet bedoeld als eindpunt van een verkennende studie, maar als start van een zoektocht naar antwoorden op die uitdagingen die het waard zijn om met elkaar te delen. 

Laat hier uw gegevens achter en ontvang een exemplaar via e-mail