ONTWIKKELING IS DE SLEUTEL TOT SUCCES

Onze talenten en hun generatiegenoten geven aan dat continu ontwikkelen één van de belangrijkste drijfveren is. Dit vraagt dus om een personeelsstrategie die daarop is ingericht. Met onze Aecademy hebben we hier een eerste stap in gezet.

ONTWIKKELING ALS DRIJFVEER
Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn belangrijke randvoorwaarden voor de nieuwe generatie. Competenties en vaardigheden aanscherpen en continu leren motiveert hen. Het is dan ook niet gek dat veel werkgevers serieus werk maken van talentontwikkeling.

Maar waarom vindt de nieuwe lichting ontwikkeling steeds belangrijker?

  • Hun prestatiedrang is enorm
  • Blijven groeien is de garantie voor betekenisvol werk
  • De behoefte om impact te hebben / bij te kunnen dragen
  • Stilstaan wordt gezien als achteruitgang

WIN-WINSITUATIE
Ontwikkeltrajecten bieden niet alleen voordelen voor de medewerker, maar ook voor u als gemeente. De overheidssector is voortdurend in beweging. Door digitalisering, vergrijzing van de beroepsbevolking, verschuiving van back- naar front-office en de verandering in behoeften van de burger, is de noodzaak ontstaan om de dienstverlening te moderniseren. Het moderne loket vraagt echter om andere vaardigheden dan voorheen. Het resultaat: een tekort aan goede allrounders van hbo+-niveau binnen overheidsorganisaties.

Potentie en competenties gaan dus zwaarder wegen dan jarenlange vakinhoudelijke ervaring. Desalniettemin blijft het ambacht van groot belang. Wij zien de oplossing in een combinatie van dit ambacht, met evenredige aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, modernisering en digitalisering. 

DE AETHON AECADEMY
In de Aethon Aecademy komen al deze speerpunten samen. Pas afgestudeerde hbo- of wo-talenten die bewust kiezen voor een carrière bij de gemeente, worden twee jaar lang persoonlijk begeleid. Het resultaat is een efficiënte en duurzame instroom van nieuw talent.

Dit talent wordt klaargestoomd op alle taken en verantwoordelijkheden middels het traject ‘Young Professional Publiek & Identiteit’. Dit is een modulair post-hbo ontwikkelprogramma dat is gebaseerd op 4 pijlers:

“Wij zetten nu al een aantal maanden een Young Professional via Aethon in op de back-office. Hoofdzakelijk voor het naturalisatie- en optieproces. Ze kwam zonder ervaring binnen, maar heeft zich deze werkzaamheden snel eigen gemaakt. Ze is inmiddels zelfstandig inzetbaar op een groot gedeelte van de taken, o.a. op het terrein van de burgerlijke stand en begraafplaatsadministratie. Daarnaast is ze door haar niveau en frisse kijk ook als persoon van grote toegevoegde waarde.”

Gerard van Staden
Gemeente Halderberge

4 pijlers

Neem contact met ons op

Christiaan

Christiaan van Putten
Manager Detachering

Telefoonnummer: 06-526 483 59
E-mailadres: christiaan@aethon.nl

Nieuwsgierig naar onze Young Professionals?